Wettelijke bepalingen

Wet van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u te allen tijde over een recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die in het bezit zijn van VAGUES OCEANES, SA met een kapitaal van 800 000 €, handelsregister: La Roche sur Yon 403.777.261, en btw: FR63.403.777.261. U kunt het recht van wijziging of verwijdering te allen tijde uitoefenen. Zo kunt u vragen om de definitieve rechtzetting, aanvulling, verduidelijking, bijwerking of verwijdering van de informatie die op u betrekking heeft en die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig en verouderd is of waarvan het inwinnen of het gebruik, de mededeling of de bewaring verboden is.
 

Wet van 1 augustus 2000 betreffende de vrijheid van communicatie (tot wijziging van de wet van 30 september 1986): de website www.camping-vagues-oceanes.com wordt gepubliceerd door VAGUES OCEANES. De website wordt gehost door de vennootschap Softbooking.

SoftBooking sarl.

Les Algorithmes - Bât: Thales A
2000, route des Lucioles
06410 BIOT SOPHIA ANTIPOLIS FRANKRIJK
www.resalys.com

 

Inwinnen van informatie op naam

Krachtens de wet op de informatica en de vrijheden van 6 januari 1978 informeren wij u erover dat de gegevens op naam die verkregen worden van de internetgebruikers via een formulier op WWW.VAGUES-OCEANES.COM in geen enkel geval, noch gratis noch tegen betaling, overgedragen worden aan externe natuurlijke of rechtspersonen.
 

Houder van de rechten

Alle elementen op de website (in het bijzonder de gedeponeerde handelsmerken, domeinnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, geluiden, foto's en animaties) zijn eigendom van de makers van deze website, met uitzondering van de elementen uitgaande van partners van VAGUES OCEANES.
 

De beveiliging van de website www.camping-vagues-oceanes.com ressorteert dientengevolge onder de nationale en internationale wetgevingen betreffende het intellectuele eigendomsrecht. Bijgevolg is elke reproductie en/of voorstelling en/of herverdeling, in zijn geheel of gedeeltelijk, al dan niet op elektronische drager, nu of in de toekomst, verboden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toelating. De niet-naleving van dit verbod kan beschouwd worden als een daad van vervalsing, waarvoor de overtreders burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. Op dezelfde manier zijn de gegevensbanken beschermd door het recht dat van toepassing is op het compileren van gegevens. Voor elke extractie of poging tot extractie, in zijn geheel of gedeeltelijk, kunnen de overtreders burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden.
 

Plaatsing van hyperlinks

Wij informeren u erover dat VAGUES OCEANES aan elke website of elke andere drager de toelating geeft, VAGUES OCEANES te vermelden of een hyperlink naar het adres www.camping-vagues-oceanes.com te plaatsen.

De toelating om een link te plaatsen, is geldig voor elke drager, met uitzondering van de dragers die gegevens van politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard verspreiden of gegevens verspreiden die de fijngevoeligheid van de meeste mensen kunnen aantasten.
 

In het kader van deze toelating behoudt ons team zich het recht van verzet voor. Met het oog op de plaatsing van een hyperlink op uw website, verlenen wij u eveneens het recht, ons logo te gebruiken binnen de grenzen van de plaatsing van genoemde link en de verwijzing naar VAGUES OCEANES. Het formaat en het charter van het logo dienen in dit verband nageleefd te worden.