Vakantieaanbieding "Last minute" Meer informatie

Algemene huurvoorwaarden

Het aanbod VAGUES OCEANES betreft de verschillende dorpen van VAGUES OCEANES die tot de groep behoren, evenals een groep zorgvuldig geselecteerde partners die bij de Res'O VAGUES OCEANES aangesloten zijn. Ze voldoen aan alle vereisten op het gebied van kwaliteit, ligging en prestaties, om u een geslaagde vakantie vol plezier te garanderen. Op de meeste plaatsen is een vertegenwoordiger van VAGUES OCEANES aanwezig, om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Gelieve onderhavige algemene huurvoorwaarden aandachtig te lezen, om ten volle te kunnen genieten van de prestaties van VAGUES OCEANES. Ze regelen de verkoop van verblijven met VAGUES OCEANES en gelden op het ogenblik dat de bestelling geplaatst wordt, met uitzondering van alle andere voorwaarden. Wanneer u een verblijf boekt, houdt dit in dat u volledig instemt met onze algemene voorwaarden.

BOEKINGSVOORWAARDEN

De boekingen zijn alleen bindend voor VAGUES OCEANES indien VAGUES OCEANES ze aanvaard heeft. Het staat VAGUES OCEANES vrij om de boekingen te aanvaarden of te weigeren, naargelang de beschikbaarheid en, in het algemeen, naargelang alle omstandigheden die de uitvoering van de geplaatste boeking kunnen schaden. De reservering van een kampeerplaats of de boeking van een accommodatie is strikt persoonlijk. U mag uw accommodatie in geen enkel geval onderverhuren of doorverkopen, behoudens voorafgaande goedkeuring van VAGUES OCEANES.

Minderjarigen moeten begeleid worden door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Om veiligheidsredenen (zwembad, mogelijke evacuatie van het terrein door weersomstandigheden ... ) of gezondheidsredenen (eventuele ziekenhuisopname tijdens het verblijf ...) worden minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders niet toegelaten. Bovendien heeft de camping geen vergunning, volgens decreet nr. 2002-883 van 3 mei 2002 met betrekking tot de bescherming van minderjarigen tijdens de schoolvakanties, bedrijfsvakanties en recreatie, om gemeenschappelijke of individuele verblijven buiten de gezinswoning te verzorgen voor minderjarigen jonger dan 18 jaar die niet worden begeleid door hun wettelijke vertegenwoordigers.

BELANGRIJKE INFORMATIE

VAGUES OCEANES biedt traditionele familievakanties aan; de logies zijn speciaal hiervoor voorzien. VAGUES OCEANES behoudt zich het recht voor elke boeking te weigeren die met dit principe in strijd is of die ernaar streeft zich van dit principe af te keren. Dit geldt tevens voor alle boekingen waarvoor foutieve informatie verstrekt is. De aanvaarding wordt uitsluitend definitief na verzending van een boekingsbevestiging per post, fax of e-mail, door VAGUES OCEANES. In dit kader garandeert VAGUES OCEANES dat uw bankrekening pas gedebiteerd zal worden op het ogenblik van de registratie van de boekingsbevestiging.

Het is mogelijk dat bepaalde activiteiten en installaties die aangeboden worden door de campings Res?O en die vermeld worden in de beschrijving in de catalogus, afgeschaft worden, in het bijzonder door de weersomstandigheden of door overmacht, of niet functioneren in het voor- of naseizoen. Dienovereenkomstig kan VAGUES OCEANES niet verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van derden noch ingeval van overmacht.

In overeenstemming met artikel L.121-20-4 van de code de la consommation (Frans Wetboek van Consumentenrecht) is het geheel van diensten en prestaties aangeboden op onze website niet onderworpen aan het herroepingsrecht bepaald in de artikelen L.121-20 en volgende van de code de la consommation. Bijgevolg zijn de prestaties van accommodatie- en vrijetijdsdiensten besteld op de website uitsluitend onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden bepaald in onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

De stacaravans worden door VAGUES OCEANES toegewezen naargelang de beschikbaarheden, met het oog op een optimalisatie van de planningen. Deze toewijzing kan te allen tijde gewijzigd worden voor de werkelijke overhandiging van de sleutels.

De toegang tot de accommodatie kan geweigerd worden ingeval van hinderlijk gedrag van klanten dat de kalmte en de rust op de verblijfslocatie verstoort.

KAMPEERPLAATSEN

Het basisforfait omvat de plaats voor de tent, de caravan of de camping voor twee personen, de toegang tot de sanitaire ruimten en de onthaalinfrastructuren.

VERHUUR

De gehuurde accommodaties zijn uitgerust. Het basisforfait betreft een tot zeven plaatsen naargelang het type accommodatie en dorp.

De accommodaties worden beschreven in de catalogus van VAGUES OCEANES of op de website.

De dorpen van VAGUES OCEANES en RES'O behouden zich het recht voor de toegang tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal personen groter is dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

TARIEVEN EN VERBLIJFSTAKSEN

De opgegeven prijzen gelden voor het huidige seizoen en worden uitgedrukt in euro, btw inbegrepen.

De prijzen zijn inclusief:
- de huur van de uitgeruste accommodatie evenals de toegang tot de camping, vermeld op het reserveringsbewijs.
- het verbruik van water, gas en elektriciteit.
- de toegang tot de uitrustingen van de onthaalcamping, in het bijzonder de animatie en de sanitaire ruimten zoals bepaald in de catalogus en op internet.
- de plaats voor een voertuig per huuraccommodatie. (Forfait Bijkomend voertuig, cf. tarievenlijst).

De prijzen zijn exclusief:
- de verblijfstaksen
- de reserveringskosten (Indien de optie betalingen in meerdere malen per automatische afschrijving is geselecteerd en om verschillende redenen de latere betalingen niet kunnen plaatsvinden, waardoor handmatige betaling nodig is, worden de gebruikelijke administratiekosten van € 26 toegepast op het reserveringsdossier in plaats van de voorziene € 10).
- de annuleringsgarantie.
- de boekingskosten.
- de bijkomende opties zoals een bijkomende persoon enkel toegestaan in de dorpen van VAGUES OCEANES en verboden in de dorpen Rés'O, een bijkomend voertuig, een hond (verboden in de dorpen Res'O), wegwerplakens, een babykit, de betalende activiteiten aangeboden door de camping, de huur van fietsen,...
- de huishoudkosten ten bedrage, indien u er niet zelf voor zorgt. Bieden wij u drie schoonmaaktarieven aan:

  • Basisschoonmaak € 30: Exclusief schoonmaken van de keuken (koelkast, magnetron, kastjes), slaapkamers (kasten, dekens gevouwen), vaat, de tuinmeubels, de afvalbakken en de ruiten.
  • Mediumschoonmaak € 60: Omvat niet de vaat wassen, de afvalbakken en de tuinmeubels buitenzetten en de dekens vouwen.
  • Totale schoonmaak € 85: Omvat niet het schoonmaken van de tuinmeubels en het weggooien van het afval.
  • Totale schoonmaak € 140 (Eén arrangement beschikbaar voor vierkameraccommodatie) : Omvat niet het schoonmaken van de tuinmeubels en het weggooien van het afval.
  • Totale schoonmaak € 140 (Eén arrangement beschikbaar voor VIP-accommodatie) : Omvat niet het weggooien van het afval.
  • Totale schoonmaak € 200 (Eén arrangement beschikbaar voor Villa-accommodatie) : Omvat niet het weggooien van het afval.

- de schoonmaakkosten van 60€  indien de klant niet schoongemaakt heeft.

- de waarborg ten bedrage van €200 + €60. De staat van uw plaats wordt na uw vertrek gecontroleerd door ons hiertoe bevoegd personeel. De borg wordt vernietigd (indien dit via een cheque betaald is) indien de plaats geschikt en conform de staat toen u aankwam is (of teruggezonden indien u een envelop met postzegel heeft achtergelaten). Wij nemen binnen een week contact met u op indien de instructies niet opgevolgd zijn.
- de kosten voor transport of persoonlijke consumpties. De bijkomende prestaties die voortvloeien uit een al dan niet vrijwillige verlenging van het verblijf (voortijdige aankomst, weersomstandigheden, enz.) komen ten laste van de klant, op basis van het geldende tarief.
- bezoekers dienen zich aan het onthaal aan te melden. Nadat ze de toestemming gekregen hebben om het dorp te betreden, zijn de kampeerders die hen ontvangen voor hen verantwoordelijk en moeten ze, naargelang het dorp, voor hen een bijdrage betalen

PRIJSONTWIKKELING:

De prijzen zijn dynamisch en kunnen tijdens het seizoen fluctueren. VAGUES OCEANES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een prijsverschil tussen twee verblijven die voor dezelfde periode gereserveerd zijn. De op de site aangegeven prijzen zijn in euro, inclusief btw tegen het geldende tarief op de datum van incassering van de aanbetaling en het resterende bedrag. Elke wijziging of verandering van het tarief en elke ontwikkeling van de op het verblijf toepasselijke heffingen, op de factuurdatum, kan op de prijs van het verblijf worden toegepast.

AANBIEDINGEN:

Aanbiedingen zijn aan bepaalde voorwaarden onderhevig, waaronder beschikbaarheid. Bovendien kunnen kortingen op de prijs en aanbiedingen niet onderling gecombineerd worden, behalve bij nadrukkelijke vermelding. In deze gevallen kan het voorkomen dat klanten voor hetzelfde verblijf verschillende prijzen betalen. Klanten die de hoogste prijs betaald hebben, kunnen in geen geval aanspraak maken op terugbetaling van het verschil tussen de prijs die ze betaald hebben en de aanbiedingsprijs. BELANGRIJKE OPMERKING: Elke brochure loopt het risico fouten te bevatten. Laat de prijs en de beschrijvingen bij uw reservering bevestigen. Alleen de op de factuur vermelde prijzen hebben contractwaarde.

BETALINGSVOORWAARDEN

Het saldo van het geboekte verblijf moet volledig betaald worden 30 dagen voor de datum van aankomst. Debitering van betaalkaart is mogelijk. Voor boekingen op minder dan dertig dagen voor uw aankomst moet het volledige bedrag voor het verblijf betaald worden.

Opgelet: indien u het verschuldigde bedrag niet betaald hebt bij het verstrijken van de betalingstermijnen, wordt uw accommodatie weer te huur aangeboden.

GROEPSRESERVERINGEN

• Elke reservering van 2 accommodaties of meer op een partnersite van TOVO-VAGUES OCEANES en van 3 accommodaties of meer op een eigen site van VAGUES OCEANES, door dezelfde natuurlijke persoon of door verschillende natuurlijke personen die elkaar kennen en samen reizen, om dezelfde redenen en gedurende dezelfde verblijfsperiode op dezelfde camping, wordt als een groepsreservering beschouwd.

• De accommodatie die wordt aangeboden op de website van VAGUES OCEANES is uitsluitend bedoeld voor individuele klanten. Om een sfeer te garanderen die de rust, ontspanning en gezelligheid in gezinsverband bevordert die het bedrijf aan zijn klanten belooft, behoudt het bedrijf zich het recht voor een groepsreservering te weigeren. Voor de hierboven genoemde GROEPSRESERVERINGEN moet een aanvraag worden ingediend bij de afdelingen GROEPEN van het bedrijf, per mail aan groupe@vagues-oceanes.com, die als enige deze aanvragen behandelt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aanvragen voor groepsreserveringen vooraf te onderzoeken om te bepalen of deze compatibel zijn met de bezetting van de camping gedurende de gevraagde periode. Ondertekening van een handvest van goed gedrag kan vereist worden.

DIEREN

Dieren worden geaccepteerd in de Vagues Océanes-vakantiedorpen, behalve honden van de eerste en tweede categorie. Tijdens uw reservering wordt om betaling van een vaste prijs gevraagd. Voor Rés’o Partenaires-vakantiedorpen bepaalt het campingreglement of dieren wel of niet worden toegelaten. Deze kunnen echter geweigerd worden in partnercampings met een Vagues Océanes-receptie. Als ze zijn toegestaan, moeten ze voortdurend aangelijnd blijven. Huisdieren zijn verboden aan het zwembad, in de eetwarenwinkels en in de gebouwen. Het inentingsboekje van de hond of kat moet zijn bijgewerkt en zal u bij aankomst gevraagd worden. In alle gevallen is slechts één hond of kat per accommodatie toegestaan, maximumgewicht 20 kg. Op sommige Vagues Océanes-campings kunnen onder bepaalde voorwaarden twee huisdieren per accommodatie worden toegestaan. Huisdieren zijn verboden in accommodaties uit de volgende series: Privilège, VIP, Archipel en Villa.

Huisdieren zijn toegestaan in de stacaravans van het Privilege-assortiment. Hiervoor brengen wij extra schoonmaakkosten in rekening van € 60,00.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

- Wijziging van uw reservering :

Aanvragen om wijziging van de criteria van uw boeking moeten schriftelijk aan het volgende adres gericht worden:

VAGUES OCEANES
25 rue de Saint Etienne
85 210 Saint Aubin La Plaine
FRANKRIJK

Ingeval van aanvaarding door VAGUES OCEANES wordt voor elke wijziging een bedrag van 15 € gefactureerd.
Indien de wijziging niet aanvaard wordt, moet de klant zijn verblijf nemen aan de initiële voorwaarden of zijn verblijf annuleren. Elke aanvraag om wijziging binnen de 7 dagen voor de aanvang van het verblijf (de datum van ontvangst van de aanvraag door VAGUES OCEANES wordt in aanmerking genomen) wordt van rechtswege verworpen.

Indien u niet meldt dat uw aankomstdatum verschoven is, kan de accommodatie opnieuw te huur aangeboden worden 24 uur na de datum van aankomst vermeld op de overeenkomst. U verliest dan ook het recht op uw reservering. Het verblijf blijft evenwel integraal verschuldigd.

- Niet-gebruikte prestaties :

Indien u uw verblijf zelf onderbreekt of inkort, hebt u geen recht op een vergoeding.

- Annulering door VAGUES OCEANES :

Ingeval van annulering door VAGUES OCEANES, behoudens ingeval van overmacht, wordt het verblijf integraal terugbetaald.

Deze annulering geeft evenwel geen aanleiding tot betaling van een schadevergoeding.

- Annulering door de kampeerder :

Annuleringen moeten meegedeeld worden per post, waarbij de poststempel geldt als bewijs. Bij annulering wordt het volgende ingehouden:
- Meer dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum: het gestorte voorschot wordt ingehouden, behalve indien u ingeschreven hebt op de annuleringsgarantie en u voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling.
- Minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum: 100 % van de kostprijs van het verblijf, behalve indien u ingeschreven hebt op de annuleringsgarantie en u voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling.

AANSPRAKELIJKHEID

De kampeerder dient zich te verzekeren. Het dorp kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden, noch voor incidenten waarvoor de kampeerder verantwoordelijk is.

Aangezien VAGUES OCEANES en de onthaalcamping geen hotels zijn, kunnen ze in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen, verwonding van de vakantiegangers of schade aan hun bezittingen tijdens het verblijf.

De klanten dienen zich te houden aan de huisregels en in het bijzonder aan de voorwaarden voor toegang tot de waterpretparken (bermuda's en zwemshorts verboden, alleen badpakken en zwembroeken zijn toegelaten).

Bij niet-naleving van de huisregels van het dorp, die op eenvoudig verzoek bij de aankomst overhandigd worden, behoudt de directie zich het recht voor het verblijf van de klant te beëindigen, zonder enige vorm van schadevergoeding.

Elke huurder is verantwoordelijk voor de hinder en overlast die veroorzaakt wordt door de personen die bij hem verblijven of bij hem op bezoek zijn.

De Klant is de enige contactpersoon die verantwoording verschuldigd is aan VAGUES OCEANES, op financieel vlak en in het bijzonder ingeval van gedeeltelijke of volledige annulering van het verblijf.

VAGUES OCEANES kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van wijziging of annulering noch van andere evenementen die toegeschreven kunnen worden aan gevallen van overmacht die te wijten zijn aan de klant of aan een derde die niets te maken heeft met de levering van de prestaties.

VAGUES OCEANES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van de boeking ingeval van overmacht, ontregeling of gedeeltelijke of totale staking van de dienstverlening bij de post, de vervoer- en/of de communicatiebedrijven. U verklaart op de hoogte te zijn van de kenmerken en de beperkingen van internet, in het bijzonder de technische prestaties ervan, de responstijden voor raadpleging, opvraging of overdracht van gegevens en de risico's verbonden aan de veiligheid van de communicaties.

VAGUES OCEANES kan geen klachten of verzoeken om terugbetaling aanvaarden met betrekking tot de niet- of slechte uitvoering van de aan u geleverde prestatie, door toedoen van de klant of van een derde die met de prestatie niets te maken heeft, of door een geval van overmacht. Behalve indien wettelijk anders bepaald kan VAGUES OCEANES niet aansprakelijk gesteld worden voor de fout van een derde, en in het bijzonder van een van haar Partners.

VERBLIJF

Gehuurde accommodaties: Op de datum van uw vertrek vermeld op uw overeenkomst, moet de gehuurde accommodatie voor 10 uur 's ochtends vrijgemaakt zijn. De accommodatie wordt perfect schoongemaakt. De inventaris kan gecontroleerd worden. Elk gebroken of beschadigd voorwerp komt te uwen laste, evenals de herstelling van de accommodatie in oorspronkelijke staat, indien dit noodzakelijk mocht blijken.

De klant dient de inventaris van de accommodatie bij zijn aankomst te controleren.

Aan het einde van uw verblijf wordt de waarborg terugbetaald, na aftrek van de ingehouden vergoedingen op vertoon van de facturen voor eventuele schade vastgesteld op de plaatsbeschrijving bij vertrek.

Het inhouden van de waarborg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit, indien de kosten groter mochten zijn dan het bedrag van de waarborg.

Indien de gehuurde accommodatie voor uw vertrek niet schoongemaakt is, zal een schoonmaakforfait van minimaal 70 euro gefactureerd worden.

Indien u te laat vertrekt, kan u een bijkomende dag gefactureerd worden, aan de geldende prijs voor een overnachting.

In het laagseizoen wordt de plaatsbeschrijving in de dorpen van VAGUES OCEANES niet opgemaakt op het ogenblik van vertrek. De cheque van de waarborgsom wordt vernietigd (of per post teruggestuurd indien een gefrankeerde omslag is bijgevoegd), indien de huuraccommodatie behoorlijk achtergelaten is, na aftrek van de kostprijs van het ontbrekende materiaal en eventuele huishoudkosten.

INSECTEN

De camping verplicht zich om de accommodatie voor de verhuur schoon te maken en te onderhouden, en elk gezin moet de huuraccommodatie regelmatig onderhouden. Indien de huurder desondanks tijdens het verblijf ongewenste insecten aantreft, kan hij gebruikmaken van insectenwerende middelen of de exploitant van de camping waarschuwen die vervolgens het mogelijke zal doen om dit probleem op te lossen. Indien de exploitant aan deze verplichting heeft voldaan en het probleem niet geheel is opgelost, rekening houdend met de configuraties van accommodatie in de openlucht, kan hij verder niet aansprakelijk worden gesteld.

KLACHTEN

Elke eventuele klacht betreffende de niet-overeenstemming van de prestaties ten aanzien van de contractuele verbintenissen moet, binnen 20 dagen na het einde van het verblijf, schriftelijk meegedeeld worden aan VAGUES OCEANES, op het adres:

VAGUES OCEANES
25 rue de Saint Etienne
85 210 Saint Aubin La Plaine
FRANKRIJK

Na het verstrijken van de termijn van 20 dagen zal geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden.

Consumentenbemiddeling

Bij geschillen en bij ontbreken van een schikking of antwoord van de campingbeheerder kan de huurder gratis een beroep doen op consumentenbemiddeling. 
Dit zijn de gegevens van de consumentenbemiddelaar waar de klant een beroep op kan doen: 

BAYONNE MEDIATION - 32 rue du Hameau 64200 BIARRITZ - www.bayonne-mediation.com

 

TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

De partijen komen overeen dat de overeenkomst onderworpen is aan het Franse recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering de klant kan de competente rechtbank kiezen

INFORMATICA EN VRIJHEID

De informatie die u aan ons verstrekt bij uw bestelling, wordt niet aan derden overgemaakt. Deze informatie wordt door de vennootschap VAGUES OCEANES als vertrouwelijk beschouwd. Ze wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van de vennootschap Vagues Océanes, voor de verwerking van uw bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden aan klanten van de vennootschap VAGUES OCEANES te versterken en te personaliseren naargelang uw interessepunten.

Recht op afbeelding: Voor elk gebruik van afbeeldingen die genomen zouden kunnen worden tijdens uw verblijf, in het kader van onze fotografische of videomiddelen, is uw voorafgaande toestemming vereist.

In overeenstemming met de Wet op Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, wijziging en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, dient u ons een schriftelijke aanvraag met vermelding van uw naam, voornaam en adres toe te sturen, en wel op het volgende adres:

VAGUES OCEANES
25 rue de Saint Etienne
85 210 Saint Aubin La Plaine
FRANKRIJK

Vagues Océanes RCS 403 777 261 000 21, NV naar Frans recht met een kapitaal van 800 000 €.

ANNULERINGSGARANTIE- OF VERZEKERING

(Afgesloten op het moment van reserveren of uiterlijk 48 uur daarna)

Kampeerplaats: € 5 incl. btw voor verblijven korter dan 3 dagen en € 15 incl. btw voor verblijven langer dan 3 dagen  

Huuraccommodatie: € 5 incl. btw per nacht

Annuleren tot 30 dagen voor aankomst: terugbetaling zonder vertoon van bewijs (met aftrek van het verzekeringsbedrag)

Annuleren van 29 dagen tot 1 dag voor aankomst: terugbetaling op vertoon van een medische verklaring betreffende een medereiziger van het verblijf (met aftrek van de reserveringskosten en het verzekeringsbedrag)

Op de dag van aankomst en tijdens het verblijf: geen terugbetaling (een aangebroken verblijf valt niet meer onder de annuleringsverzekering)

De annuleringsverzekering bevat de terugbetaling van het bedrag voor het verblijf (exclusief reserveringskosten en annuleringsverzekering) op vertoon van bewijs voor annulering in de volgende gevallen:

  • Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van een lid van uw familie, waaronder recidief of verergering van een chronische of al bestaande aandoening, en de gevolgen van een ongeval dat voor de ondertekening van het contract heeft plaatsgevonden, waarin u zelf, uw partner, uw ouders of kinderen tot de tweede graad, schoonvaders, schoonmoeders, zussen, broers, zwagers, schoonzussen, schoonzoons, schoondochters, uw wettelijke voogd(es) of iemand die officieel onder hetzelfde dak woont, de met naam genoemde persoon die u vergezelt op uw verblijf en uit hoofde van dit contract verzekerd is, uw zakelijke vervanger die met name wordt genoemd op het moment van de ondertekening, de persoon die tijdens uw verblijf belast is met het passen op uw minderjarige kinderen, of een gehandicapte persoon waarvan u de wettelijke voogd(es) bent en die onder hetzelfde dak woont als u).
  • Zwangerschapscomplicaties voor de 7e maand bij een van de personen die deelnemen aan het verblijf en verzekerd zijn uit hoofde van dit contract, waardoor elke (beroeps)activiteit onderbroken moet worden.
  • Aanzienlijke materiële schade aan uw eigendommen waarvoor uw aanwezigheid vereist is
  • Economisch ontslag of onderbreking van uw dienstverband of dat van uw (officiële) partner die onder dit contract verzekerd is, op voorwaarde dat de procedure niet begonnen is voor de ondertekening van het contract.

In geval van schade moet deze per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging gemeld worden aan Vagues Océanes, 25 rue de St Etienne, 85210 Saint Aubin la Plaine, met schriftelijk bewijs van de schade of per e-mail aan info@vagues-oceanes.com.

Onze campingcatalogus 2021

Download onze camping catalogus Vagues Océanes in digitaal formaat pdf-formaat

Downloaden