Algemene huurvoorwaarden

Het aanbod van Vagues Océanes is verdeeld tussen de parken van Vagues Océanes die tot de groep behoren, en een aantal zorgvuldig geselecteerde partners die zich bij Rés'o Vagues Océanes hebben aangesloten. Ze voldoen aan alle eisen van kwaliteit, ligging en diensten die u een vakantie vol geluk en plezier garanderen. In de meeste gevallen is een vertegenwoordiger van Vagues Océanes ter plaatse aanwezig.
Om gebruik te kunnen maken van de door VAGUES OCEANES aangeboden diensten, verzoeken wij u de onderhavige algemene huurvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de vakanties van VAGUES OCEANES en zijn geldig op het moment dat een reservering geplaatst is, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Het boeken van een vakantie impliceert de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden en het interne reglement van het betrokken park, voornamelijk met veiligheidsvoorschriften.

Het reserveren van uw verblijf

Reserveringen zijn slechts bindend voor VAGUES OCEANES indien VAGUES OCEANES ze heeft aanvaard, wat VAGUES OCEANES vrij staat te doen of te weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid en, in het algemeen, van alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering zouden kunnen beïnvloeden.
De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt persoonlijk, u mag uw reservering in geen geval onderverhuren of overdragen zonder de voorafgaande toestemming van VAGUES OCEANES.
Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen (zwembad, eventuele evacuatie van de camping, in geval van weerswaarschuwingen...) of gezondheidsredenen (eventuele ziekenhuisopname tijdens het verblijf...) worden minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid namelijk niet toegelaten. Bovendien is het de camping niet toegestaan, in de zin van verordening van de Franse wet nr. 2002-883 van 3 mei 2002 betreffende de bescherming van minderjarigen tijdens schoolvakanties, vakantieverlof en vrijetijdsbesteding, om minderjarigen jonger dan 18 jaar die niet door hun wettelijke voogd worden vergezeld, groeps- of individueel verblijf te bieden buiten de gezinswoning.
Elke reservering wordt effectief na akkoord van VAGUES OCEANES, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het ingevulde en ondertekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden bij online reservering.
Elke wijziging van de reservering moet SCHRIFTELIJK worden meedegedeeld.
Onderverhuur is verboden en als dit toch gebeurt, zal toegang tot de camping en de accommodatie worden geweigerd.

In het bijzonder verplicht de Spaanse regelgeving ons om een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) te vragen en te bewaren op onze Spaanse campings. Dit document wordt gevraagd bij uw reservering of op de dag van aankomst.

Belangrijke informatie

• VAGUES OCEANES biedt familieverblijven in de traditionele zin van het woord en om de sfeer van ontspanning en gezelligheid die het bedrijf zijn klanten wil bieden, VAGUES OCEANES behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in tegenspraak zou zijn met dit principe, of die dit zou willen verdraaien. De aanvaarding komt uitsluitend tot stand door de verzending van een bevestiging van de reservering per post, fax of e-mail door VAGUES OCEANES. In dit opzicht garandeert VAGUES OCEANES dat uw bankrekening pas gedebiteerd zal worden vanaf het moment dat de bevestiging van de reservering geregistreerd is.
• De volledige namen en leeftijden van alle deelnemers, ook van pasgeborenen, moeten op het moment van de reservering worden doorgegeven. Elke onjuiste informatie kan leiden tot de onmiddellijke annulering van de reservering. De maximaal toegestane capaciteit in elke accommodatie is voor alle personen van alle leeftijden.
• Alle foto's en teksten die in de catalogi of op de websites van VAGUES OCEANES worden gebruikt, zijn niet-contractueel.
• Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die door de campings Rés'O worden aangeboden en in de beschrijving in de catalogus zijn vermeld, worden geannuleerd, met name om klimatologische redenen of in geval van overmacht, of dat zij niet functioneren in het voor- of naseizoen. Zo kan Vagues Océanes niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden van derden partijen of in geval van overmacht.
• In overeenstemming met artikel L221-28 van het Franse consumentenwetboek hebt u niet het recht om de overeenkomst te herroepen.
• De accommodaties worden door VAGUES OCEANES toegewezen op basis van beschikbaarheid, om de planning te optimaliseren. Deze toewijzing kan te allen tijde worden gewijzigd voordat de sleutels worden overhandigd.
• De toegang tot de accommodatie kan worden geweigerd in geval van ordeverstorend gedrag van de gasten, waardoor de rust en sereniteit van de gastlocatie wordt verstoord.

Kampeerplaats

Het basispakket omvat de standplaats voor de tent, caravan of camping, de toegang tot het sanitair en de receptie. Mensen of elektriciteit zijn extra volgens de tarieven van de camping.

Accommodaties

De huuraccommodatie is van alle gemakken voorzien. Het basispakket bestaat uit één tot acht plaatsen, afhankelijk van het soort accommodatie en het park. Dit is inclusief baby’s
De beschrijving van de accommodatie is te vinden in de catalogus van Vagues Océanes of op de website.
De parken van VAGUES OCEANES en de Rés'O-parken behouden zich het recht voor de toegang tot het park te weigeren aan groepen of gezinnen die met een groter aantal deelnemers aankomen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

Tarieven en belastingen

De aangegeven prijzen gelden voor het lopende seizoen en zijn in euros, inclusief BTW.
Inbegrepen bij de prijs:
- De huur van de accommodatie en de toegang tot de camping, vermeld op het reserveringsformulier.
- Water-, gas- en elektriciteitsverbruik.
- Toegang tot de faciliteiten van het park, de animaties en de sanitaire voorzieningen zoals omschreven in de catalogus en op de website.
- Één voertuig per verhuur. (Extra auto, zie prijslijst)
Niet inbegrepen bij de prijs:
- Belastingen: toeristenbelasting, eco-participatie, lokale belastingen afhankelijk van de parken.
- De annuleringsgarantie.
- De reserveringskosten bedragen 11€ voor een verblijf van 1 tot 4 nachten en 27€ voor een verblijf van 5 nachten of meer.
- Bijkomende opties zoals, in het bijzonder, een extra persoon, alleen toegestaan op de parken VAGUES OCEANES en verboden op de parken Rés'O, een extra auto, de eventuele toeslag voor een huisdier indien deze door de camping wordt toegelaten (verboden op de parken Rés'O), lakens, een babykit, betalende activiteiten voorgesteld door de camping, fietsverhuur...
- de huishoudkosten ten bedrage, indien u er niet zelf voor zorgt. Raadpleeg de voucher om meer te weten te komen over de aangeboden schoonmaakpakketten.
- De borg van 260€ of meer (afhankelijk van het park en teruggegeven bij vertrek of per post). Er kan een inhouding op de borg worden gedaan indien de accommodatie niet wordt teruggegeven in een normale staat van reinheid.
- De kosten van vervoer of eigen verbruik. Bijkomende diensten die voortvloeien uit een vrijwillige of onvrijwillige verlenging van het verblijf (vroege aankomst, klimatologische omstandigheden, enz.) worden aan de klant aangerekend op basis van het geldende tarief.
- Bezoekers moeten zich melden bij de receptie. Nadat zij tot het park zijn toegelaten, vallen de bezoekers onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen en moeten zij, afhankelijk van het park, een vergoeding betalen. Sommige parken laten geen bezoekers toe. Het voor bezoekers betaalde bedrag geeft mogelijk geen toegang tot alle diensten van de camping.
Evolutie van de tarieven:
De prijzen zijn dynamisch en kunnen tijdens het seizoen veranderen. VAGUES OCEANES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verschil in kosten tussen twee verblijven die voor dezelfde periode zijn geboekt. De op de site vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW tegen het op het moment van inning van de aanbetaling geldende tarief en de totaalprijs. Elke wijziging of aanpassing van het tarief, evenals elke wijziging van de belastingen die van toepassing zijn op het verblijf, op de datum van facturering, kunnen worden doorberekend in de prijs van het verblijf.
Aanbiedingen:
Aanbiedingen zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden, met name de beschikbaarheid. De door VAGUES OCEANES of door het park na de reserveringsdatum toegekende kortingen of aanbiedingen hebben geen terugwerkende kracht. Bovendien kunnen prijsverminderingen of promotionele acties niet worden gecombineerd, tenzij anders vermeld. In deze gevallen is het mogelijk dat klanten verschillende prijzen hebben betaald voor hetzelfde verblijf. Klanten die de hogere prijs hebben betaald, hebben geen recht op terugbetaling van het verschil tussen de prijs die zij hebben betaald en de actieprijs.
BELANGRIJKE OPMERKING: Geen enkele brochure kan gegarandeerd foutloos zijn. Gelieve de prijzen en beschrijvingen te laten bevestigen op het moment van de boeking. Enkel de prijzen vermeld op uw factuur zijn bindend.

Betalingsvoorwaarden

Het saldo van het geboekte verblijf moet volledig betaald worden 30 dagen voor de datum van aankomst.
– per creditcard, het afschrift van uw rekening zal 3 tot 5 dagen na de betaaldatum zichtbaar zijn in uw klantenaccount.
- Per cheque
- door overschrijving op de bankrekening, met vermelding van uw klantnummer.
- IDEAL overschrijving, het afschrift zal 3 tot 5 dagen na de betaaldatum zichtbaar zijn in uw klantenaccount.
Voor reserveringen die minder dan dertig dagen voor aankomst worden gemaakt, moet het totaalbedrag van het verblijf per creditcard of bankoverschrijving worden betaald.
Let op: na de uiterste betaaldatum en zonder betaling van uw kant, zetten wij uw accommodatie weer te huur.

Groepsreserveringen

• Elke reservering van 2 of meer accommodaties op een partnerpark van Rés'O, en 3 of meer accommodaties op een park van VAGUES OCEANES, door eenzelfde persoon of door verschillende personen die elkaar kennen en die samen reizen om dezelfde redenen op dezelfde data van het verblijf op dezelfde camping, wordt beschouwd als een groep.
• De op de website van VAGUES OCEANES aangeboden accommodaties zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
• Voor elke aanvraag tot groepsreservatie moet u absoluut contact opnemen met VAGUES OCEANES, hetzij per telefoon, per e-mail of via onze rubriek "Contacteer ons". VAGUES OCEANES behoudt zich het recht voor om, zodra er contact is opgenomen, de reserveringsaanvraag te bestuderen alvorens deze te accepteren of te weigeren.
Om een sfeer te garanderen die bevorderlijk is voor rust en ontspanning in de familiale en vriendelijke sfeer die VAGUES OCEANES zijn Cliënten wil bieden, behoudt VAGUES OCEANES zich het recht voor om een groepsreservering te weigeren.
Voor de bovenvermelde reserveringen voor GROEPEN moeten alle reserveringsaanvragen per e-mail gericht worden aan de afdeling GROEPEN van de VAGUES OCEANES via : groupe@vagues-oceanes.com, de enige persoon die bevoegd is om deze aanvragen te behandelen. De Maatschappij behoudt zich het recht voor om aanvragen voor groepsreserveringen vooraf te bestuderen om te zien of deze verenigbaar zijn met de bezetting van de camping tijdens de aangevraagde periode.
Reserveringen voor integratieweekenden van studentenverenigingen of groepen zijn niet toegestaan.

Dieren

Huisdieren, met uitzondering van honden van de Franse eerste en tweede categoriëen, zijn toegestaan in de parken VAGUES OCEANES tegen betaling van een vergoeding bij de reservering.
Voor de parken van Rés'o Partners gelden de regels van het park zelf. Zij kunnen echter geweigerd worden op partnerparken.
Waar toegestaan, moeten zij te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Dieren zijn niet toegestaan in de buurt van zwembaden, in levensmiddelenwinkels of in gebouwen. Indien toegestaan, mogen zij niet onbeheerd worden achtergelaten op de camping, in de huuraccommodatie en op het kampeerterrein of in het dorp.
Het inentingsboekje voor honden en katten moet up-to-date zijn en zal bij aankomst worden gevraagd. Het dier moet getatoeëerd of gechipt zijn.
In alle gevallen is slechts één hond of kat per huuraccommodatie toegestaan, maximum gewicht 20kg. Op bepaalde parken van VAGUES OCEANES kunnen onder bepaalde voorwaarden twee dieren per accommodatie worden toegelaten.
In alle gevallen is slechts één hond of kat per accommodatie toegestaan, met een maximaal gewicht van 20 kg. Huisdieren zijn niet toegestaan in de volgende huuraccommodaties: Maya, Thalia, Rio, Tribe en Bubble.

Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerder om een verzekering af te sluiten. Het park wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slecht weer... en in geval van een incident waarvoor de kampeerder zelf verantwoordelijk is.
Aangezien Vagues Océanes en de onthaalparken geen hotelhouders zijn, kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen, verwondingen of schade die de vakantiegangers of hun goederen tijdens hun verblijf kunnen oplopen.
Alle klanten moeten zich houden aan het interne reglement, met name de regels voor toegang tot de waterparken (In de zwembaden is het dragen van een strakke zwembroek verplicht. Zwemparken zijn kleding en allesbedekkende zwemkleding verboden om hygiënische redenen en waterbehoud) en de interne regels voor naleving van de geldende geluidsnormen.
In geval van niet-naleving van het huishoudelijk reglement van het park, dat op verzoek bij aankomst wordt overhandigd, behoudt de directie zich het recht voor het verblijf van de klant te beëindigen zonder enige schadevergoeding.
Elke huurder is verantwoordelijk voor de hinder of overlast die wordt veroorzaakt door de personen die bij hem verblijven of hem bezoeken.
- De Klant is als enige verantwoordelijk ten opzichte van VAGUES OCEANES, met name wat betreft de financiële aansprakelijkheid, en meer in het bijzonder in geval van volledige of gedeeltelijke annulering van het verblijf.
- VAGUES OCEANES kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging, annulering of andere gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht, aan de klant of aan een derde partij die niet betrokken is bij de levering van de diensten.
- VAGUES OCEANES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de reservering in geval van overmacht, onderbreking of volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen. U verklaart op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name van de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens en de risico's in verband met de veiligheid van de communicatie.
- VAGUES OCEANES aanvaardt geen enkele vordering of terugbetaling voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de aan u geleverde dienst, te wijten hetzij aan de Klant, hetzij aan de handeling van een derde partij die geen verband houdt met de dienst, of aan een geval van overmacht. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kan VAGUES OCEANES niet aansprakelijk worden gesteld voor de fout van een derde partij, en in het bijzonder van één van VAGUES OCEANES’ Partners.

Waterpark

In de zwembaden is het dragen van een strakke zwembroek verplicht. Zwemparken zijn kleding en allesbedekkende zwemkleding verboden om hygiënische redenen en waterbehoud
Omdat wij zeker willen zijn dat u zich bewust bent van de eventuele gevaren, vragen wij u bij aankomst een verklaring te tekenen waarin u akkoord gaat met het waterparkreglement.
Kinderen moeten worden begeleid door een volwassene. Kinderen die niet kunnen zwemmen moeten verplicht zwembandjes dragen. Vanwege regels m.b.t. hygiëne zijn jonge kinderen verplicht zwemluiers te dragen.
Sommige glijbanen hebben specifieke gebruiksvoorwaarden, dit is het geval voor de Spacebowl, Tsunami, Twister, Racer, Crazy Cone, Magic Cone en de glijbanen waar vanaf gegaan wordt in een opblaasband. Laat u inlichten door de campingdirectie.
Daggasten hebben wegens verzekeringsredenen geen toegang tot het waterpark.
De camping kan mogelijk af en toe een glijbaan of zwembad moeten sluiten in geval van onvoorziene technische problemen die kunnen leiden tot problemen met de veiligheid of hygiëne.
Toegang tot het waterpark is ten strengste verboden buiten de openingstijden om.

Verblijf

Huuraccommodatie: Op de dag van vertrek die op uw huurcontract staat vermeld, dient u de huuraccommodatie voor 10.00 uur te verlaten. De accommodatie moet in een schone en nette staat worden achtergelaten. De inventaris kan worden gecontroleerd, elk gebroken of beschadigd voorwerp komt voor uw rekening, evenals de restauratie van de accommodatie indien nodig.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij aankomst de inventaris van de accommodatie te controleren.
De inventaris van de accommodatie wordt na uw vertrek bekeken. De borgsommen worden ofwel aan u terug gegeven ter plaats ofwel per post teruggestuurd (met een gefrankeerde enveloppe) na uw vertrek, na aftrek van de vergoeding die op de bewijsrekeningen in mindering is gebracht voor eventuele schade die is vastgesteld bij de inventarisatie die wij hebben laten uitvoeren. Wij zullen binnen een week contact met u opnemen als de instructies niet zijn nageleefd
Indien de huuraccommodatie niet is schoongemaakt voor uw vertrek, wordt een schoonmaakkosten van ten minste 60 euro in rekening gebracht.
Voor elk vertraagd vertrek kan u een extra dag aangerekend worden aan de geldende nachtprijs.
In het laagseizoen wordt in de parken van Vagues Océanes het nakijken van de accommodatie en inventaris niet gedaan bij het vertrek. De borg wordt per post teruggestuurd, indien een gefrankeerde envelop is bijgevoegd, als de huur geschikt is, verminderd met de kosten van ontbrekende uitrusting en eventuele schoonmaakkosten.

Insecten

De camping verplicht zich ertoe de accommodatie schoon te maken en te onderhouden voordat deze wordt verhuurd, en elk gezin is verantwoordelijk voor het regelmatige onderhoud van de accommodatie. Indien de huurder desondanks tijdens zijn verblijf de aanwezigheid van ongewenste insecten constateert, dient hij ofwel bepaalde afweermiddelen te gebruiken, ofwel het park personeel op de hoogte te brengen, die vervolgens zijn best zal doen om dit probleem op te lossen. Wanneer de het personeel zijn verplichtingen is nagekomen en het probleem niet volledig is opgelost, kan hij, gezien de configuratie van het openluchthotelbedrijf, niet aansprakelijk worden gesteld.

Annuleren en wijzigen

- Wijziging van uw reservering :
Elk verzoek om de criteria van uw reservering te wijzigen, moet per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: virginie@vagues-oceanes.com
Tot 14 dagen voor het begin van het verblijf is de wijziging gratis (slechts eenmaal mogelijk).
Indien de door de klant gevraagde wijziging overeenkomt met een verblijf met een hogere prijs, zal de klant ook het verschil aan VAGUES OCEANES moeten betalen. Indien de door de klant gevraagde wijziging overeenkomt met een verblijf met een lagere prijs, zal de onderneming VAGUES OCEANES het verschil aan de klant terugbetalen.
Elk wijzigingsverzoek dat 13 dagen of minder voor de dag van aankomst van het verblijf wordt ingediend (de datum van ontvangst van de e-mail wordt in aanmerking genomen), kan van rechtswege worden afgewezen. Indien de wijziging wordt aanvaard, zal een vergoeding van 15€ worden aangerekend.
Bij afwezigheid van een bericht van uw kant waarin u aangeeft uw aankomstdatum te verschuiven, kan de accommodatie 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum opnieuw te koop worden aangeboden, en verliest u bijgevolg het voordeel van uw reservering. De volledige betaling van het verblijf is nog steeds vereist.
- Ongebruikte uitkeringen:
Elk verblijf dat door uw eigen initiatief wordt onderbroken of verkort, wordt niet terugbetaald.
- Wijziging of annulering door VAGUES OCEANES:
In geval van wijziging door VAGUES OCEANES van het verblijf vóór het begin van deze, zal VAGUES OCEANES de klant minstens 8 dagen op een duidelijke en leesbare manier en op een duurzame manier op de hoogte brengen van de gewijzigde elementen. De Klant zal de keuze hebben:
- Of om binnen de aangegeven periode te annuleren. Het verblijf zal dan volledig worden terugbetaald.
- Of om te accepteren.
Bij afwezigheid van een antwoord binnen de aangegeven termijn, wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
In geval van annulering door Vagues Océanes, behalve in geval van overmacht, zal het verblijf volledig worden terugbetaald.
Deze annulering geeft evenwel geen aanleiding tot betaling van schadevergoeding.
- Annulering door de klant:
Alle annuleringen moeten worden meegedeeld per e-mail aan virginie@vagues-oceanes.com of schriftelijk op het volgende adres: Vagues Océanes, 25 rue de Saint Etienne, 85210 Saint Aubin La Plaine.
De datum van verzending geldt als bewijs. Er wordt in rekening gebracht:
- Meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum: het betaalde voorschot wordt ingehouden, tenzij u hebt ingetekend op de annuleringsgarantie en voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling. - Minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum: 100% van de verblijfskosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en aan de voorwaarden voor terugbetaling voldoet.

ANNULERINGS GARANTIE

Bijgewerkt op 11-01-2023.
(Ondertekend op het ogenblik van de ondertekening van het contract, uiterlijk 48 uur erna)

- Prijs van de annuleringsgarantie: 3% van de nettoprijs van de accommodatie met een minimum van € 9 voor 1 tot 4 nachten en € 22 voor een verblijf van 5 nachten of meer.
De annuleringsgarantie omvat de terugbetaling van de verblijfskosten (exclusief reserveringskosten en annuleringsgarantie) na overlegging van documenten die de annulering rechtvaardigen in de volgende gevallen:
• U of een op het huurcontract ingeschreven persoon heeft COVID-19 (ziekenhuisopname of positieve test)
• U bent een bevestigd geval van contact en moet uzelf isoleren en een PCR-test ondergaan (op vertoon van bewijs)
• Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van een lid van uw gezin, met inbegrip van een terugval, verergering van een chronische of reeds bestaande ziekte, alsmede de gevolgen van een ongeval dat zich heeft voorgedaan vóór het afsluiten van de polis, van uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of feitelijke echtgeno(o)t(e), uw bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn tot in de tweede graad, schoonvaders, schoonmoeders, zusters, broers, zwagers, schoonzusters, schoonzonen, schoondochters, uw wettelijke voogd of een persoon die gewoonlijk bij u in huis woont, de persoon die u tijdens uw verblijf vergezelt en die in dit contract wordt genoemd en verzekerd, uw professionele vervanger die bij de inschrijving wordt genoemd, de persoon die tijdens uw verblijf verantwoordelijk is voor de verzorging van uw minderjarige kinderen, of een gehandicapte persoon voor wie u de wettelijke voogd bent en die bij u in huis woont, ongeacht of u al dan niet de wettelijke voogd bent. )
• Complicatie van zwangerschap vóór de 7e maand van een van de personen die deelnemen aan het verblijf en verzekerd zijn op grond van dit contract, die leidt tot de absolute stopzetting van elke activiteit.
• Aanzienlijke materiële schade aan uw eigen bezittingen waarvoor uw aanwezigheid vereist is
• Economisch ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e), feitelijk of rechtens, die door ditzelfde contract is verzekerd, op voorwaarde dat de procedure niet is ingeleid vóór de onderschrijving van het contract.
• Een administratieve, gerechtelijke, militaire of jurydagvaarding.
Elke annulering MOET schriftelijk aan de camping worden gemeld. Om van de annuleringsgarantie te genieten, moet u de camping uiterlijk 24 uur voor uw aankomst op de hoogte brengen, met vermelding van de reden van de annulering:
- Tot D-30: terugbetaling zonder bewijs (met aftrek van de annuleringsgarantie)
- D-29 tot D-1: terugbetaling op basis van een medisch of professioneel bewijs van ziekte van een van de deelnemers aan het verblijf (met aftrek van de reserveringskosten en de annuleringsgarantie) - D-D + tijdens het verblijf: geen terugbetaling (een verblijf dat al begonnen is, valt niet meer onder de annuleringsgarantie)

In geval van schade moet u, Vagues Océanes 25 rue de St Etienne 85210 Saint Aubin la Plaine, schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte brengen en een schriftelijk bewijs van het schadegeval voorleggen.

Klachten

Elke klacht betreffende de niet-conformiteit van de prestaties ten opzichte van de contractuele verbintenissen moet aan Vagues Océanes binnen de 10 dagen na het einde van het verblijf:
- per e-mail naar : qualite@vagues-oceanes.com
- per post naar het volgende adres : Vagues Océanes, 2
5 rue de Saint Etienne, 85 210 Saint Aubin La Plaine - FRANCE
Na de periode van 10 dagen zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen.
Onze klantenservice doet hun best uw klacht binnen 3 maanden na ontvangst behandelen.

Consumentenbemiddeling

In geval van een conflict, en bij gebrek aan een minnelijke schikking of een antwoord van de beheerder, heeft de huurder de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar.
De contactgegevens van de ombudsman voor de consument tot wie de klant zich kan wenden, zijn de volgende:
BAYONNE MEDIATION - 32 rue du Hameau 64200 BIARRITZ - www.bayonne-mediation.com

Toepasselijke rechten - conflicten

De partijen komen overeen dat dit contract onderworpen is aan de Franse wet. In geval van een geschil betreffende de uitlegging en/of uitvoering van het contract is de bevoegde rechter de verwijzende rechter.

BEDENKTIJD

Volgens het artikel L221-28 van de Franse consumptiewet, kunt u zich niet meer bedenken wanneer de reservering bevestigd is met een aanbetaling.
Belangrijke opmerking
Geen brochure of website kan vrij zijn van eventuele schrijf- of drukfouten. Onze prijzen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de economische en commerciële marktomstandigheden. De op de huurovereenkomst vermelde prijs is bindend.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren nauwgezet de geldende wetgeving.
Het bedrijf Vagues Océanes (SASU TO.VO), de residenties en campings die bij Vagues OCéanes zijn aangesloten, zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en beheren alle informatie met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid.
Onze medewerker voor gegevensbescherming is te contacteren via webmaster@vagues-oceanes.com. Dit e-mailadres kan gebruikt worden bij vragen over vagues-ocanes.nl en alle Vagues Océanes-campings.
- Welke gegevens worden verzameld?
Op vagues-oceanes.nl, per telefoon of op de website van de camping:
Wanneer u een reservering maakt op vagues-oceanes.nl, via onze reserveringslijn, op de website van een camping of telefonisch bij een camping, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam (van de hoofdboeker en de medereizigers)
• Geboortedatum (van de hoofdboeker en de medereizigers)
• E-mailadres (van de hoofdboeker)
• Adres (van de hoofdboeker, facultatief)
• Telefoonnummer (van de hoofdboeker)
Voor Spaanse campings en in overeenstemming met de wetgeving: identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)

Tevredenheidsenquètes – na uw verblijf sturen wij u een vragenlijst
De beoordeling van onze gasten is erg belangrijk voor ons en stelt ons in staat om te verbeteringen door te voeren.
Na uw verblijf sturen wij u daarom drie keer een verzoek via e-mail om een tevredenheidsenquète te beantwoorden. Als u deze beantwoordt, bewaren wij uw beoordeling over uw verblijf 5 jaar.
Deze beoordeling kan worden geraadpleegd door de klantenservice en managementteams van Vagues Océanes.
Het wordt anoniem geplaatst op de site vagues-oceanes.nl. Uw e-mailadres of uw achternaam wordt hierbij niet weergegeven. Op deze wijze kunnen onze nieuwe gasten op een transparante manier uw mening over uw verblijf inzien.
Op uw klantenrekening en in onze systemen bewaren we:
• de geschiedenis van uw verblijven van de laatste 5 jaar
• de tevredenheidsonderzoeken die u heeft ingevuld naar aanleiding van uw vakantie van de afgelopen 5 jaar.
Als je solliciteert op een baan op een van onze campings
Op onze site camping-vagues-oceanes.com/recrutement.html kunt u solliciteren op één van onze campings (of residenties) of op ons hoofdkantoor. In deze context verzamelen we de volgende informatie:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adres
• E-mailadres
• CV
• Motivatiebrief
Deze informatie kan worden geraadpleegd door de managementteams van de camping en de HR-afdeling van Vagues Océanes. Ze worden na 18 maanden verwijderd.
- Informatie die wij niet opslaan
Al uw betalingsgegevens (creditcardnummers) worden niet op onze servers opgeslagen, maar bij onze bankpartner. Vagues Océanesmedewerkers hebben hiertoe geen toegang.
- Veiligheid
Vagues Océanes heeft een passend beleid en technische organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te op te slaan en te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang, onopzettelijk verlies of vernietiging, beschadiging, ongeautoriseerd gebruik en onwettige openbaarmaking.
In alle gevallen wordt de gebruiker erop gewezen dat elke datatransmissie via internet niet volledig veilig is en als zodanig op eigen risico wordt uitgevoerd. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Vagues Océanes de veiligheid van persoonlijke gegevens die via onze website worden verzonden niet garanderen.
- Informatie die wij automatisch verzamelen
Wanneer u op de site www.vagues-oceanes.nl surft, in strikte overeenstemming met de huidige wetgeving en uw rechten, gegevens met betrekking tot uw browsen en interacties met onze website.
Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels en identificatoren van mobiele apparaten.
- Hoe gebruiken wij deze informatie
Wij gebruiken uw gegevens om uw reservering te beheren, om u aanbiedingen te sturen of om u informatie te sturen over uw aanstaande of afgelopen verblijf.
We kunnen uw e-mailadres overdragen aan onze Verified Reviews-partners en TrustPilot zodat zij, indien u hieraan wenst bij te dragen, uw feedback over uw klantervaring kunnen verzamelen bij het gebruik van de site www.vagues-oceanes.nl.
Waar wettelijk toegestaan, kunnen we uw e-mail delen met sociale netwerken zoals Facebook, Google of Instagram, als onderdeel van onze marketingpromotie.
Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie. U kunt ze op elk moment raadplegen op uw persoonlijke klantenrekening.
- Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of binnen de wettelijk voorgeschreven grenzen. Aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld als dit wordt voorgeschreven door de boekhoudwetgeving of als er een wettelijke reden is om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld een lopende contractuele relatie.
Gegevens van klanten die op vakantie zijn geweest bij Vagues Océanes of op een door Vagues Océanes gekochte camping worden tien jaar bewaard indien er minstens één verblijf bij Vagues Océanes is geweest in de laatste vijf jaar. Als u de afgelopen vijf jaar niet opnieuw klant bij ons bent geweest, worden uw gegevens verwijderd.
Op eenvoudig verzoek van u kunnen wij uw gegevens verwijderen. Stuur een e-mail naar webmaster@vagues-oceanes.com of naar ons postbusadres: Vagues Océanes, Service DPO, 25 route de Saint Etienne, 85210 Saint Aubin La Plaine.
- Cookies bij Vagues Océanes
We gebruiken cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals webbakens, pixels en identificatoren van mobiele apparaten. We kunnen onze zakenpartners ook toestaan om deze volgtechnologieën op onze website te gebruiken:
• Cookies met betrekking tot identificatie in het persoonlijke klantenrekening.
• Cookies in het ‘winkelmandje’
• Cookies voor analyse van publieksmetingen
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt vagues-oceanes.nl gebruik van cookies. Door verder te surfen op de site, accepteert u het gebruik ervan om u passende aanbiedingen te doen.
- Waarom gebruikt Vagues Océanes cookies?
Vagues Océanes gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren. Door gebruik te maken van cookies zorgt Vagues Océanes ervoor dat u tijdens het surfen op internet niet dezelfde informatie hoeft in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de site te optimaliseren.
Vagues Océanes heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en u te beschermen tegen mogelijk verlies van informatie of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
- Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde te verwijderen of te wijzigen. Ofwel op uw klantenrekening, of door ons een e-mail te sturen op webmaster@vagues-oceanes.com.
- Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
• Het corrigeren en verwijderen hiervan (recht om te worden vergeten).
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
• Het recht om uw toestemming in te trekken of het gebruik van uw gegevens te beperken.
Als u vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd, dan kunt een klacht indienen bij onze medewerker voor gegevensbescherming (DPO): webmaster@vagues-oceanes.com of
Vagues Océanes, Service DPO, 25 route de Saint Etienne,85 210 Saint Aubin La Plaine Siret 503 125 346 00018 APE 5530Z / RCS LA ROCHE SUR YON 503 125 346
SASU AU CAPITAL 200 000€ N°TVA : FR81503125346
Als u, naar aanleiding van uw klacht bij onze DPO, van mening bent dat uw rechten nog steeds niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de CNIL: www.cnil.fr.
- Afbeeldingsrechten
De klant geeft VAGUES OCEANES de uitdrukkelijke toestemming om foto's en video's van hemzelf of van elke persoon die bij hem logeert, gratis te gebruiken om VAGUES OCEANES te promoten.
Als u niet wilt dat wij uw foto's op welke manier dan ook verspreiden, hoeft u dit alleen maar bij uw aankomst aan onze campingbeheerder door te geven. Mocht er desondanks per ongeluk een foto van u of van een van uw reisgenoten op een van onze commerciële media verschijnen, dan volstaat een eenvoudige e-mail aan webmaster@vagues-oceanes.com voor ons om de foto of video onmiddellijk te verwijderen.
- Wijziging van juridische mededelingen
Vagues Océanes kan zijn wettelijke vermeldingen op elk moment wijzigen, in het bijzonder als de geldende wetgeving verandert. Elke wijziging wordt op de website geplaatst of wordt u per e-mail meegedeeld.
In overeenstemming met de wet 2014-344 van 17 maart 2014, kunt u zich verzetten tegen telefonische werving door u te abonneren op de BLOCTEL-lijst (www.bloctel.gouv.fr).
- Accommodatie Vagues Océanes
In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en van de intellectuele eigendomswet van 1 juli 1992, is elke gedeeltelijke of volledige reproductie voor collectief gebruik strikt verboden zonder de toestemming van het bedrijf Vagues Océanes.
De logo's, afbeeldingen en merken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Deze site kan, zonder zijn medeweten, door middel van hyperlinks met andere sites zijn verbonden.
Het bedrijf Vagues Océanes wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.
De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder de Franse wetgeving.
- Intellectueel eigendom
Toegang tot onze site geeft u het recht op privé en niet-exclusief gebruik van deze site. Alle elementen die op onze sites worden gepubliceerd, inclusief in het bijzonder teksten, foto's, computergraphics, logo's, merken, enz., zijn werken in de zin van de Intellectual Property Code.
Bijgevolg is elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, die gemaakt zou kunnen worden zonder de toestemming van de auteurs of hun begunstigden, illegaal.
- Hoe kan ik cookies uitschakelen?
U kunt uw internetbrowser configureren om cookies uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt, uw gebruikersnaam en wachtwoorden niet langer op een website worden opgeslagen.
Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het help-menu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigen.

 

Bijgewerkt op 11/01/2023